पाउनुहोस् व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गरिएको अभियानको हार्डब्याक पुस्तक र अभियानका आधिकारिक स्मृती चिन्हहरु

रु 6000

ने रु ६००० का लागि हामी तपाईंलाई निम्नानुसारका सामग्री पठाउनेछौं

  • माईकल कोबोल्डद्वारा लिखित तथा व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गरिएको अभियान सम्बन्धी हार्डब्याक पुस्तक
  • अभियानको आधिकारिक प्याच
  • अभियानको आधिकारिक चुम्बक
  • अभियानको १० वटा आधिकारिक स्टिकरहरु
  • अभियानको आधिकारिक ट्रकर ह्याट