अभियानको आधिकारिक ऊनको टोपी र अभियानको डकुमेन्ट्रीको डाउनलोड लिंक

रु 10000

अभियानलाई ने रु १०‚००० सहयोग गर्नुहोस् र पाउनुहोस्

  • अभियानको आधिकारिक टोपी‚ उच्च गुणस्तरको ऊनबाट बनेको यो टोपी थप लामे छ जसले अत्यधिक जाडोको समयमा कान पनि छोप्दछ
  • दमकल अभियान सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीको १२० मिनेट लामो डाईरेक्टर्स कट चलचित्रको डाउनलोड लिंक