अभियानको आधिकारिक टोपी

रु 1500

यदि तपाईं हिमालयमा दमकल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने‚ तपाईंलाई एउटा ट्रकर ह्याट आवश्यक पर्नेछ । हाम्रो अभियानको आधिकारिक ट्रकर ह्याटमा अभियानको आधिकारिक लोगो टोपीको अघिल्तिर सिलाईएको छ ।