अभियानको आधिकारिक च्यालेञ्ज कोईन र अभियान सम्बन्धी डकुमेन्टरीको डाउनलोड लिंक

रु 2500

ने रु २५०० का लागि हामी तपाईंलाई निम्नानुसारका सामग्री पठाउनेछौं

  • अभियानको डकुमेन्टरी चलचित्रको १२० मिनेट लामो डाईरेक्टर्स कटको डाउनलोड लिंक
  • अभियानको आधिकारिक च्यालेञ्ज कोईन – आफ्नो संकलन बढाउनुहोस् । सिक्काको व्यास २ ईन्च छ